Blog

5 Lean eszköz, amelyek biztosan alkalmazhatóak Six Sigma folyamatfejlesztés során is
Az alább felsorolt 5 Lean eszköz különösen alkalmas beillesztésre egy Six Sigma projekt végrehajtása során iparágtól függetlenül, s a rövid bemutatást követően zárójelben jelzem mely alfejezetben olvashat ezekről részletesebben