Lean Six Sigma Green Belt képzés

A képzés leírása

Six sigma green belt képzés a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismeréssel jutalmazott szakkönyv írójával. Lehetséges nulla hibával működő vállalati folyamatokat kialakítani és működtetni hosszú távon? Miért törekedjünk erre, ha elsőre lehetetlennek tűnik ez a feladat?
A lean six sigma módszer egy olyan problémamegoldó eljárás, amely az üzleti kulcsfolyamatokra koncentrálva az azokban felmerülő hibák számát, ingadozást és a veszteségforrásokat igyekszik minimalizálni a vevői igények jobb kielégítése érdekében.

Jelentkezzen lean six sigma green belt képzésre, hogy megtanulja miként lehet minimalizálni a hibákat, a veszteségeket és az ingadozást a főfolyamatokban!

Részletesebben, a six sigma módszer statisztikai eszközök és technikák alkalmazásával a gyűjtött adatokból segít kiválasztani azt a néhány kulcsfontosságú inputtényezőt, amelyekre hatva jelentősen csökkenthető a veszteség és a hibák száma. Eközben az egész folyamat tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válik, és ezáltal a vevői elégedettség növelése mellett a tulajdonosi érték is gyarapszik a jobb vállalati eredményeknek köszönhetően.

A lean six sigma megközelítés egy tényeken, adatokon alapuló módszer, és nem a véleményünk, az érzéseink alapján döntünk a problémák gyökérokáról, valamint a megoldás bevezetéséről sem.

A lean six sigma eljárás legalább három módon értelmezhető:

 • A szigma görög betű, amit a statisztika alkalmaz a szórás mérésére, ami a várható érték körüli ingadozás kifejezésének mérőszáma. A six sigma minőségi szint gyakorlatilag tökéletes folyamatot jelent, hiszen egymillió hibalehetőségre vetítve csak 3,4 darab hiba fordul elő.
 • Másodszor a lean six sigma módszer egy minőségjavító, folyamatfejlesztő eljárást takar, ami széleskörűen alkalmazható az üzleti folyamatokban megbúvó hibák gyökérokának feltárására, megszüntetésére, csökkentve az ezekkel járó veszteségeket. Öt lépése a definiálás, mérés, analízis, fejlesztés és a kontroll. Ezeknek az angol szavaknak a kezdőbetűiből áll össze a DMAIC rövidítés, ami a six sigma kifejezés szinonimájaként használatos a folyamatfejlesztésben.
 • Harmadszor pedig, a Six Sigma módszer egy vevőorientált menedzsmentfilozófiát takar, hiszen a vállalati folyamatokban felmerülő hibák vevői elégedetlenséget és a lojalitás csökkenését eredményezik. Az a vállalat lesz a leginkább versenyképes a piacon, amelyik hosszú távon képes a legmagasabb minőséget a lehető legalacsonyabb költségek mellett nyújtani vevői számára.

A lean six sigma green belt képzés elvégzésével Ön már birtokában lesz mindannak a tudásnak és eszköztárnak, amelynek segítségével egyedül is végrehajthat olyan fejlesztéseket, amelyek nemcsak a vevői igényt elégítik ki, de segítenek karriercéljai megvalósításában.

Jelentkezzen lean six sigma green belt képzésünkre, amelynek alapja a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismerésben részesült A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve. A képzés oktatója pedig a könyv szerzője Fehér Norbert 17 év lean six sigma tapasztalattal és 500+ mentorált, vezetett projekttel.

Olvasson bele egy webshop logisztikai folyamatainak fejlesztésébe egy lean six sigma esettanulmányon keresztül!

A lean six sigma green belt képzés keretében a módszer alapjait tanulják meg a résztvevők és egy projekt keretében kell fenntartható fejlesztést elérniük.

A green belt képzéshez tartozó lean six sigma projektnek 5 kritériumnak kell megfelelnie:

 • Valamely kulcsfolyamathoz kapcsolódik
 • Világos és egyértelmű mérőrendszerrel rendelkezik az ahhoz tartozó cél egyértelműen definiált
 • Valós problémát megszüntetésére irányul, ami abból ered, hogy a mérőrendszer nem képes teljesíteni elérni a célt
 • Tényleges megtakarítást okoz, mely
  • Árbevételt növel, vagy
  • Költséget csökkent, vagy
  • Lekötött tőkét (készletet) csökkent

úgy, hogy közben a másik két feltétel a fentiek közül nem sérül (!)

 • Külső / belső vevői igényt elégít ki

Amennyiben a fenti feltételek akár egyikének kielégítése is sérül, úgy komoly kockázatok jelentkeznek a projekt befejezhetőségét illetően (legyen az akár határidő, akár tényleges befejezés).

Célszerű lehet a lean six sigma projektötleteket előzetesen rangsorolni, szűrni például projekt rangsoroló mátrix, vagy hatás-erőfeszítés mátrix segítségével.

Potenciális lean six sigma green belt projektkritériumok:

 • A hibák, illetve az ingadozás csökkenése okozzon megtakarítást.
 • Legyen lehetséges a projekt definiálása és fókuszálása.
 • Lehetőség szerint a folyamat legyen stabil, illetve stabilizálható első lépésként.
 • A menedzsment támogassa a projektet.
 • A folyamatfejlesztési projekt a menedzsment missziójával összhangban legyen.
 • Legyen a projekt kellően fókuszált, hogy kezelhető maradjon, de közben ne váljon jelentéktelen hatásúvá.
 • A projekt kellően fókuszált és adatokkal alátámasztott legyen, hogy belátható időn belül az előre definiált erőforrásokkal végrehajthatóvá váljon.
 • A projekt 30 nap alatt legyen megvalósítható, ellenkező esetben, amennyiben lehetséges, fel kell osztani
 • Minél többször ismétlődő folyamatokra irányuljon a projekt.
 • Megoldható legyen a lean six sigma DMAIC módszerrel.

Az ideális lean six sigma green belt jelölt 10 + 1 ismérve

 • Általánosságban véve kvantitatív beállítottságú
 • Képes a rendelkezésére álló nyers adatokból akcióra érdemes feladatokat felállítani
 • A jelölt képes részletes akciótervet kidolgozni a projektcélok eléréséhez
 • Méri a haladást a cél felé vezető úton
 • Képes a csoport tagjai számára feladatokat delegálni, azokat nyomon követni, illetve számonkérni
 • Képes a projekt céljait és fontosságát kommunikálni a szervezet minden területe felé, és megszerezni a szükséges erőforrásokat azok határidőre történő eléréséhez
 • Nem a kifogásokat, hanem a megoldásokat keresi a célok és határidők betartásával kapcsolatban
 • Sohasem fogadja el a jelen állapotot mint legjobb megoldást, hanem újabb és újabb fejlesztési lehetőségeket keres az adott területen
 • Képes szétválasztani a sürgős feladatokat a nem sürgősektől, illetve a fontosakat a nem fontosaktól
 • Képes leküzdeni a projekt haladását gátló akadályokat
 • Csapatvezetőként cselekszik, és a tagok is elfogadják e minőségében

Lean six sigma green belt képzéssel kapcsolatos érdekes BLOG bejegyzések:

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők megismerik a lean six sigma strukturált folyamatfejlesztés alapjait és eszközeit, amelyek segítségével statisztikailag igazolható fenntartható eredményeket érhetnek el a rájuk bízott folyamat fejlesztésével. Megértik és a gyakorlatban alkalmazzák a lean six sigma módszer DMAIC fázisának eszközeit. Profi Minitab felhasználóként sikeresen hajtanak végre mérőrendszer elemzéseket, folyamatképesség vizsgálatokat, hipotézisvizsgálatokat, kísérlettervezést, illetve statisztikai folyamatkontroll elemzéseket.

A képzés célcsoportja

lean six sigma green belt képzés

Ágazatfüggetlen, magánszemélyek, cégek részére ajánlott képzés, akik már ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a PDCA megközelítést és az alapvető lean technikákat.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

A lean six sigma green belt képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

Tervezett képzési idő

A lean six sigma módszer elsajátításának teljes képzési ideje: 80 óra + 4 online konzultációs alkalom.
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)
A képzés intenzitása: heti egy alkalom, de lehet intenzív is.

A képzés módszere

A lean six sigma green belt képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi előbb játékos formában, majd a saját lean six sigma projekten kell alkalmazni.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a 430 oldalas A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve, valamint az ahhoz tartozó e-learning portál 50+ videóval, esettanulmányokkal, pdf formátumban megosztott 800+ előadás diával, folyamatábrákkal, ellenőrző listákkal és online kvízekkel.

A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.

Elméleti képzés aránya: 40% /32 óra
Gyakorlati képzés aránya: 60% / 48 óra
Minitab szoftver használatára fordított idő: 70% / 56 óra

A képzés célja

A lean six sigma green belt képzési foglalkozások időtartama 10 oktatási nap alapvetően heti ütemezéssel, hogy az adott képzési napon elsajátított ismereteket a gyakorlatba is azonnal át lehessen ültetni. A képzés 10. napja elméleti vizsgával zárul. Ezt követően igénytől és feladattól függően további egy hónap áll a green belt jelöltek számára, hogy lean six sigma projektjüket lezárják. Ezen időszak alatt heti rendszerességű projektkonzultáció zajlik az oktatóval, hogy a gyakorlati vizsgán sikeres projektprezentációk kerüljenek bemutatásra a folyamattulajdonos és a helyi menedzsment tagjai előtt.

Személyi és tárgyi feltételek

 • Tábla, flipchart (előadónak + csoportonként 1-1)
 • Projektor
 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek
 • Minitab szoftver

A képzés egysége, tartalma

A tananyag alapvetően öt modulra épül:

Az 1. modul: Definiálás

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Strukturált folyamatfejlesztési eszközök rövid bemutatása.
 • Lean sebesség + six sigma minőség: egymást kizáró, vagy erősítő módszerek? Projekt vs. kaizen szemlélet összehasonlítása.
 • Alap stabilitás megteremtése az üzleti folyamatokban 5S, standard munka és a vizuális menedzsment segítségével
 • Milyen az ideális lean six sigma projekt és mi az amivel biztos a kudarc? – green belt esettanulmányok
 • Minőségköltségek
 • Üzleti háttér (Business case)
 • Stakeholderek azonosítása SIPOC ábra segítségével
 • Problémadefiníció 5W2H alapján és az ebből következő SMART célok
 • Lean six six sigma projekt mutatószámok és mérföldkövek definiálása
 • Pénzügyi hatás számszerűsítése
 • Definiálás fázist lezáró ellenőrző lista

A 2. modul: Mérés 

 • A folyamat vizuális megjelenítésének eszközei: értékáramlás térkép vs. folyamattérkép
 • Ok-okozat elemzés vizuális eszközei: „5 Miért?” technikától a hibafa analízisig
 • Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) a lean six sigma folyamatfejlesztésben
 • Valószínűségelmélet és matematikai-statisztikai alapok a legfontosabb nevezetes eloszlásokkal
 • Adatsor jellemzése leíró statisztikával
 • Minitab szoftver leíró statisztikai, valamint vizuális elemzési eszközeinek az áttekintése sok feladattal és videóval
 • Mérőrendszer vizsgálat, ami nem csupán a gage r&r vizsgálatot jelenti
 • Folyamatképesség vizsgálat (Cp/cpk és társaik)
 • Mérés fázist lezáró ellenőrző lista

A 3. modul: Analízis  

 • A 7 minőségügyi eszköz alkalmazása a PDCA folyamatokban, valamint a lean six sigma problémamegoldás során – MINITAB szoftver segítségével
 • Matematikai statisztika alapjainak megismerése
 • A centrális határeloszlás
 • Konfidencia intervallumok
 • Hipotézisvizsgálat minőségi és mennyiségi típusú adatokkal, valamint az elkövethető első, illetve másodfajú hibák
 • Mintanagyság meghatározása
 • Multi-vari analysis Minitab szoftverrel
 • Analízis fázist lezáró ellenőrző lista

A 4. modul: Fejlesztés 

 • Ötletgeneráló, kreativitást segítő módszerek a brainwriting-tól a hat gondolkodó kalapon át a TRIZ módszer alapjaiig
 • A legjobb megoldási javaslat kiválasztásának módszerei, eszközei
 • Korreláció és regresszióvizsgálatok
 • Idősorok komponensekre bontása (trend, szezonális, ciklikus komponens)
 • OFAT módszer
 • Kísérlettervezés (DoE) alapoktól egészen az optimalizálásig Minitab, illetve Microsoft Excel Solver segítségével
 • Fejlesztés fázist lezáró ellenőrző lista

Az 5. modul: Kontroll  

 • Kontrollterv, monitoring terv, tréning terv
 • PDCA -> SDCA
 • Statisztikai folyamatkontroll (SPC)
 • Hibamentes gyártás rengeteg poka yoke ötlettel
 • Projekt lezárása és átadása
 • Yokoten terv
 • Mit tanultunk analízis
 • Kontroll fázist lezáró ellenőrző lista

Időpontok

2022. október 10. (Online)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

80 óra (10 óra/nap, 45 perces órákkal), heti 1 alkalom

5

min.8

max.15