Lean Six Sigma Green Belt képzés

A képzés leírása

Six sigma green belt képzés a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismeréssel jutalmazott szakkönyv írójával. Lehetséges nulla hibával működő vállalati folyamatokat kialakítani és működtetni hosszú távon? Miért törekedjünk erre, ha elsőre lehetetlennek tűnik ez a feladat?
A lean six sigma módszer egy olyan problémamegoldó eljárás, amely az üzleti kulcsfolyamatokra koncentrálva az azokban felmerülő hibák számát, ingadozást és a veszteségforrásokat igyekszik minimalizálni a vevői igények jobb kielégítése érdekében.

Jelentkezzen lean six sigma green belt képzésre, hogy megtanulja miként lehet minimalizálni a hibákat, a veszteségeket és az ingadozást a főfolyamatokban!

Részletesebben, a six sigma módszer statisztikai eszközök és technikák alkalmazásával a gyűjtött adatokból segít kiválasztani azt a néhány kulcsfontosságú inputtényezőt, amelyekre hatva jelentősen csökkenthető a veszteség és a hibák száma. Eközben az egész folyamat tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válik, és ezáltal a vevői elégedettség növelése mellett a tulajdonosi érték is gyarapszik a jobb vállalati eredményeknek köszönhetően.

A lean six sigma megközelítés egy tényeken, adatokon alapuló módszer, és nem a véleményünk, az érzéseink alapján döntünk a problémák gyökérokáról, valamint a megoldás bevezetéséről sem.

A lean six sigma eljárás legalább három módon értelmezhető:

 • A szigma görög betű, amit a statisztika alkalmaz a szórás mérésére, ami a várható érték körüli ingadozás kifejezésének mérőszáma. A six sigma minőségi szint gyakorlatilag tökéletes folyamatot jelent, hiszen egymillió hibalehetőségre vetítve csak 3,4 darab hiba fordul elő.
 • Másodszor a lean six sigma módszer egy minőségjavító, folyamatfejlesztő eljárást takar, ami széleskörűen alkalmazható az üzleti folyamatokban megbúvó hibák gyökérokának feltárására, megszüntetésére, csökkentve az ezekkel járó veszteségeket. Öt lépése a definiálás, mérés, analízis, fejlesztés és a kontroll. Ezeknek az angol szavaknak a kezdőbetűiből áll össze a DMAIC rövidítés, ami a six sigma kifejezés szinonimájaként használatos a folyamatfejlesztésben.
 • Harmadszor pedig, a Six Sigma módszer egy vevőorientált menedzsmentfilozófiát takar, hiszen a vállalati folyamatokban felmerülő hibák vevői elégedetlenséget és a lojalitás csökkenését eredményezik. Az a vállalat lesz a leginkább versenyképes a piacon, amelyik hosszú távon képes a legmagasabb minőséget a lehető legalacsonyabb költségek mellett nyújtani vevői számára.

A lean six sigma green belt képzés elvégzésével Ön már birtokában lesz mindannak a tudásnak és eszköztárnak, amelynek segítségével egyedül is végrehajthat olyan fejlesztéseket, amelyek nemcsak a vevői igényt elégítik ki, de segítenek karriercéljai megvalósításában.

Jelentkezzen lean six sigma green belt képzésünkre, amelynek alapja a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismerésben részesült A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve. A képzés oktatója pedig a könyv szerzője Fehér Norbert 17 év lean six sigma tapasztalattal és 500+ mentorált, vezetett projekttel.

Olvasson bele egy webshop logisztikai folyamatainak fejlesztésébe egy lean six sigma esettanulmányon keresztül!

A lean six sigma green belt képzés keretében a módszer alapjait tanulják meg a résztvevők és egy projekt keretében kell fenntartható fejlesztést elérniük.

Lean six sigma green belt képzéssel kapcsolatos érdekes BLOG bejegyzések:

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők megismerik a lean six sigma strukturált folyamatfejlesztés alapjait és eszközeit, amelyek segítségével statisztikailag igazolható fenntartható eredményeket érhetnek el a rájuk bízott folyamat fejlesztésével. Megértik és a gyakorlatban alkalmazzák a lean six sigma módszer DMAIC fázisának eszközeit. Profi Minitab felhasználóként sikeresen hajtanak végre mérőrendszer elemzéseket, folyamatképesség vizsgálatokat, hipotézisvizsgálatokat, kísérlettervezést, illetve statisztikai folyamatkontroll elemzéseket.

A képzés célcsoportja

lean six sigma green belt képzés

Ágazatfüggetlen, magánszemélyek, cégek részére ajánlott képzés, akik már ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a PDCA megközelítést és az alapvető lean technikákat.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

A lean six sigma green belt képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

Tervezett képzési idő

A lean six sigma módszer elsajátításának teljes képzési ideje: 80 óra + 4 online konzultációs alkalom.
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)
A képzés intenzitása: heti egy alkalom, de lehet intenzív is.

A képzés módszere

A lean six sigma green belt képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi előbb játékos formában, majd a saját lean six sigma projekten kell alkalmazni.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a 430 oldalas A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve, valamint az ahhoz tartozó e-learning portál 50+ videóval, esettanulmányokkal, pdf formátumban megosztott 800+ előadás diával, folyamatábrákkal, ellenőrző listákkal és online kvízekkel.

Lean six sigma e-learning portál bemutató.

A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.

Elméleti képzés aránya: 40% /32 óra
Gyakorlati képzés aránya: 60% / 48 óra
Minitab szoftver használatára fordított idő: 70% / 56 óra

A képzés célja

A lean six sigma green belt képzési foglalkozások időtartama 10 oktatási nap alapvetően heti ütemezéssel, hogy az adott képzési napon elsajátított ismereteket a gyakorlatba is azonnal át lehessen ültetni. A képzés 10. napja elméleti vizsgával zárul. Ezt követően igénytől és feladattól függően további egy hónap áll a green belt jelöltek számára, hogy lean six sigma projektjüket lezárják. Ezen időszak alatt heti rendszerességű projektkonzultáció zajlik az oktatóval, hogy a gyakorlati vizsgán sikeres projektprezentációk kerüljenek bemutatásra a folyamattulajdonos és a helyi menedzsment tagjai előtt.

Személyi és tárgyi feltételek

 • Tábla, flipchart (előadónak + csoportonként 1-1)
 • Projektor
 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek
 • Minitab szoftver

Időpontok

2022. január 10. (Online)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

80 óra (10 óra/nap, 45 perces órákkal), heti 1 alkalom

5

min.8

max.15

Törlés