Mérőrendszer analízis, folyamatképesség vizsgálat Minitab szoftverrel (Gage R&R, Cp/Cpk és társaik)

A képzés leírása

Mennyire befolyásolja a mérőrendszer adott folyamat kimenetében megjelenő ingadozást? Mi a különbség pontosság és precizitás között? Mit tehetünk, ha egy mérés nem ismételhető, vagy nem reprodukálható? A klasszikus gage R&R vizsgálaton túl más eszköz is rendelkezésre áll a mérőrendszer vizsgálatához? Mi a teendő, ha a mérés nem ismételhető, mert például roncsolásos vizsgálatot kér a vevő?

Helyettesíti a cp/cpk számítás a mérőrendszer analízist? Amennyiben nem, úgy melyiket kell elsőnek elvégezni?
Mit jelent, ha folyamatképesség vizsgálat esetén negatív a cpk érték és miért gond, ha az érték 5 feletti?

A lean six sigma módszer valamint a minőségügy olyan klasszikus eszközeit mutatja be ez a gyakorlatorientált képzés, ami nemcsak autóipari cégek, vagy azok beszállítói számára hasznos, hanem mindenkinek, aki adatok felhasználásával hoz üzleti döntéseket és célja a hiba, valamint az ingadozás radikális minimalizálása akár a hat szigma szintre, ami azt jelenti, hogy hosszú távon egymillió hibalehetőségre maximum 3,4 db hiba jut.

Ez a kurzus a lean six sigma green belt képzésből lett kiemelve a nagy érdeklődésre tekintettel, hogy a Minitab szoftver használatán alapuló rendkívül gyakorlatias tudást kapjon mindenki attól függetlenül, hogy rendelkezik-e felsőfokú műszaki végzettséggel.

Folyamatokat tények, adatok elemzése, értékelése segítségével fejlesztünk, azonban egyetlen mérőrendszer sem tökéletes. Minden esetben értékelni szükséges, hogy ilyen típusú hibák és mekkora mértékben keletkeznek a mérés során és szükség esetén el kell végezni annak fejlesztését.

A mérőrendszer értékelését és fejlesztését követően pedig folyamatképesség vizsgálatok készülnek, ahol a folyamat hangját hasonlítjuk a vevő hangjához. A folyamatnak azt a tulajdonságát, hogy adott karakterisztikára vonatkozóan a vevői specifikációs határokon belülre eső termékeket gyártson, folyamatképességnek nevezzük. Magának a folyamatképesség számításának számos képlete van, és e kurzusban ezek közül tekintjük át a legfontosabbakat Minitab szoftverrel végzett példákkal alátámasztva.

Mérőrendszer elemzés során nem elég egy terméket 30-50 esetben megvizsgálni, hiszen az MSA kézikönyv is csak előzetes vizsgálatnak ismeri el a Type 1 gage study-t. Mérőrendszer analízis, folyamatképesség vizsgálat Minitab szoftverrel képzésünkön Ön megismeri a leggyakrabban alkalmazott vizsgálatokat és magabiztos problémamegoldóvá, lean six sigma folyamatfejlesztővé válik. Íme egy példa előzetes mérőrendszer vizsgálatra:

Jelentkezzen a mérőrendszer analízis, folyamatképesség vizsgálat Minitab szoftverrel képzésünkre, amelynek alapja a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismerésben részesült A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve. A képzés oktatója pedig a könyv szerzője Fehér Norbert 17 év lean six sigma tapasztalattal és 500+ mentorált, vezetett projekttel.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A klasszikus gage R&R vizsgálatok mellett a méréssel kapcsolatos egyéb fontos vizsgálatokat is képes elvégezni a kurzus résztvevője, mint például stabilitás vizsgálat, linearitás elemzése.
Képes lesz megtervezni, végrehajtani mérőrendszer vizsgálatokat mind minőségi, mind mennyiségi típusú adatokat produkáló mérőrendszerre. Előzetes cg /cgk vizsgálatot cégez az ismételhetőség és a referenciaértéktől történő eltérés számszerűsítésére. A vizsgálatok elvégzésén túl pedig képes lesz azonosítani a mérőrendszer fejlesztésére vonatkozó főbb feladatokat, javaslatokat tenni a változtatásokra.

Folyamatképesség vizsgálatok végrehajtásával számszerűsíteni tudja milyen mértékben felel meg a folyamat kimenete a vevői elvárásoknak. Érti a kalkulációk mögött húzódó képleteket, amelyek alapján fejlesztési feladatokat is képes meghatározni csökkentve az eltolódottságot, illetve az ingadozást.

A képzés célcsoportja

Ágazatfüggetlen, cégek részére ajánlott képzés.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

A mérőrendszer analízis, folyamatképesség vizsgálat Minitab szoftverrel képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • Kvantitatív beállítottság
 • Telepített Minitab szoftver a résztvevő számítógépén (30 napos próbaverzió is megfelel)

Tervezett képzési idő

A teljes képzési ideje: 20 óra
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)
A képzés intenzitása: 2 egymást követő napon

A képzés módszere

A mérőrendszer analízis, folyamatképesség vizsgálat Minitab szoftverrel képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi előbb játékos formában, majd a saját munkában is lehet alkalmazni.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a 430 oldalas A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve, valamint az ahhoz tartozó e-learning portál 50+ videóval, esettanulmányokkal, pdf formátumban megosztott 800+ előadás diával, folyamatábrákkal, ellenőrző listákkal és online kvízekkel.

A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.

Elméleti képzés aránya: 30% /6 óra
Gyakorlati képzés aránya: 70% / 14 óra
Minitab szoftver használatára fordított idő: 70% / 14 óra

Személyi és tárgyi feltételek

 • szélessávú Internet kapcsolat
 • telepített Minitab szoftver
 • másodlagos monitor előnyt jelent

A képzés egysége, tartalma

A képzés 2 modulból áll:

Az 1. modul tartalma:

 • Statisztika alapok áttekintése (átismétlése) Minitab szoftver segítségével
 • Mérőrendszer vizsgálat fogalmai, definíciók, AIAG MSA kézikönyv struktúrájának áttekintése
 • Mérés során elkövethető hibatípusok
 • Mérőrendszer vizsgálat minőségi típusú adatokra
  • Attribute agreement analysis (Attribute Gage R&R)
  • Kappa analysis (opcionális)
 • Mérőrendszer vizsgálat mennyiségi típusú adatokra
  • Type 1 Gage Study (cg/cgk)
  • Stabilitás vizsgálat
  • Linearity and Bias analysis
  • Gage Run Chart a vizuális elemzésekhez
  • Gage R&R Crossed az ismételhető vizsgálatokhoz
  • További Gage R&R vizsgálati lehetőségek (Gage R&R Nested és Gage R&R Expanded
 • Tippek és trükkök mérőrendszer fejlesztésére

Mérőrendszer analízis

A 2. modul tartalma:

 • Vevő hangja vs. folyamat hangja
 • Folyamatképesség vizsgálat definíciók, terminológia megismerése
 • Z érték (szigma szint) kalkuláció
 • Rövid vs. hosszú táv
 • Folyamatképesség számítás mennyiségi típusú adatokra
  • Process Capability Study (Cp/cpk)
  • Capability Sixpack
 • Folyamatképesség számítás minőségi típusú adatokra
  • Binomial Process Capability Study
  • Poisson Process Capability Study
 • Tippek és trükkök folyamatképesség fejlesztésére

Folyamatképesség vizsgálat

Időpontok

2022. június 10. (Online)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

20 óra (10 óra/nap, 45 perces órákkal), 2 egymást követő napon

2

min.5

max.15