Lean Six Sigma Black Belt képzés

A képzés leírása

Az egyik fő ok, amiért a lean six sigma módszer sikeresebb a korábbi folyamatjavító megközelítéseknél, hogy nem pusztán egy minőségjavító módszer, hanem az egész vállalati szervezetre kiterjedő szerepeknek köszönhetően könnyebben beépül a mindennapi munkavégzésbe.

Építse fel saját vállalata lean six sigma piramisát a szervezetben, hogy egy hosszú távon működő, fenntartható rendszer születhessen és ne kelljen 3-5 év múlva újra „bevezetni”.

 

Tipikus lean six sigma szerepek egy vállalatnál:

 • Six Sigma bajnok (Champion) – A menedzsmentteam tagja, aki felelős az üzleti stratégia és a Six Sigma tevékenység összehangolásáért. Részt vesz a projektek kiválasztásában, biztosítja az erőforrásokat a továbbhaladáshoz, illetve elhárítja az akadályokat.
 • Fekete övesek (Black Belt) – Magasan kvalifikált személy, aki teljes munkaidejében Six Sigma fejlesztésekkel foglalkozik. Ő az, aki a zöld övesekkel napi kapcsolatban áll. Mentorálja a projekteket és saját projektet is végrehajt.
 • Zöld övesek (Green Belt) – Speciálisan képzett funkcionális dolgozó, aki részmunkaidőben Six Sigma projektet vezet.

A lean six sigma black belt minősítést megszerzett kollégák azok, akik vállalati szinten a legmélyebb tudással rendelkeznek, és teljes munkaidőben csapattagként vagy projektvezetőként üzleti kulcsfolyamatokat fejlesztenek. Ők végzik a tényleges munkát, elemeznek hatalmas adathalmazokat, hogy megtalálják a kritikus tényezőket, valamint elválasztják a tényeket a véleményektől, megérzésektől.

A six sigma black belt oklevéllel rendelkező kollégák felelősek az alábbiakért:

 • dolgozói lean six sigma problémamegoldó képzések megtartása;
 • DMAIC projektek végrehajtása, támogatása;
 • green belt kollégák mentorálása.

A hazai és a külföldi nagyvállalatoknál a lean six sigma black belt kollégákat nagyon gyakran kiemelik korábbi munkakörükből, 2-3 évig fekete öves projekteken dolgoznak, majd újabb, magasabb pozícióban kamatoztatják megszerzett projektvezetői tapasztalatukat. Ezt követően az alájuk kerülő munkatársakat szintén támogathatják, taníthatják a DMAIC eszközök használatára. Tudásuk és tapasztalatuk alapján szinte bármely területen bevethetők, ahol ismétlődő folyamatok találhatóak a vállalaton belül, mégis leginkább olyan feladatok esetén alkalmazzák őket, amelyek egyszerre több osztály munkáját is igénybe veszik.

Elsősorban aktív és eredményesen teljesítő zöld öves kollégákból lehetnek jó fekete övesek.

5×3 napos intenzív lean six sigma képzésen vesznek részt, és 2 nagy projekt végrehajtásával a gyakorlatban bizonyítják megszerzett tudásukat.

Thomas Pyzdek ajánlása szerint 800-1000 dolgozóra jusson egy-egy fekete öves szakember, hazai tapasztalatok szerint általában jobb, ha ez a szám inkább 250-300 fő, amennyiben hosszú távon fenntartható eredményeket kíván elérni az adott vállalat.

A lean six sigma black belt képzés elvégzésével Ön már birtokában lesz mindannak a tudásnak és eszköztárnak, amelynek segítségével már nemcsak végrehajthat olyan fejlesztéseket, amelyen nemcsak a vevői igényt elégítik ki, de képes lesz tanítani is kollégái számára.

Jelentkezzen lean six sigma black belt képzésünkre, amelynek alapja a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismerésben részesült A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve. A képzés oktatója pedig a könyv szerzője Fehér Norbert 17 év lean six sigma tapasztalattal és 500+ mentorált, vezetett projekttel.

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők megismerik a lean six sigma strukturált folyamatfejlesztés fejlett eszközeit, amelyek segítségével statisztikailag igazolható fenntartható eredményeket érhetnek el a rájuk bízott folyamat fejlesztésével. Megértik és a gyakorlatban alkalmazzák a lean six sigma módszer DMAIC fázisának eszközeit. Sikeresen hajtanak végre több vállalati területet átfogó komplex projekteket, valamint támogatják, oktatják a DMAIC módszerrel ismerkedőket. A vállalati tanulás és változás katalizátorává válik.

A képzés célcsoportja

Ágazatfüggetlen, magánszemélyek, cégek részére ajánlott képzés.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

A lean six sigma black belt képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • felsőfokú végzettség
 • Minimum 3 éves szakmai gyakorlat
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

Tervezett képzési idő

A lean six sigma módszer elsajátításának teljes képzési ideje: 150 óra + konzultációk igény szerint
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)
A képzés intenzitása: havi 3 egymást követő nap

A képzés módszere

A lean six sigma black belt képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi előbb játékos formában, majd a saját lean six sigma projekten kell alkalmazni.

Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók. Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a 430 oldalas A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve, valamint az ahhoz tartozó e-learning portál 50+ videóval, esettanulmányokkal, pdf formátumban megosztott 800+ előadás diával, folyamatábrákkal, ellenőrző listákkal és online kvízekkel.

A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.

Elméleti képzés aránya: 40% /60 óra
Gyakorlati képzés aránya: 60% / 90 óra
Minitab szoftver használatára fordított idő: 70% / 105 óra

A képzés célja

A képzési foglalkozások időtartama 15 oktatási nap alapvetően havi 3-3 nap ütemezéssel. Az egyes modulok elméleti vizsgával zárulnak. A black belt projekt elkészítésére és lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, amelyet egy szóbeli (gyakorlati) vizsgán is meg kell védeni.

Személyi és tárgyi feltételek

 • Tábla, flipchart (előadónak + csoportonként 1-1)
 • Projektor
 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

A képzés egysége, tartalma

A képzési foglalkozások időtartama 15 oktatási nap alapvetően havi 3-3 nap ütemezéssel. Az egyes modulok elméleti vizsgával zárulnak. A black belt projekt elkészítésére és lezárására 12 hónap áll rendelkezésre, amelyet egy szóbeli (gyakorlati) vizsgán is meg kell védeni.

A tananyag öt modulra épül. A green belt képzés tananyagán túl az alábbi modulokra koncentrál:

Az 1. modul: Definiálás

Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Minőségügy 4.0
 • Minőségöltségek KPI rendszere
 • Lean six sigma Black Belt szerepek a folyamatfejlesztésben
 • Desig for six sigma
 • Lean six sigma mentoring

A 2. modul: Mérés

 • Értékáramlás vs. folyamattérkép
 • További vizualizációs technikák
 • Mérőrendszer elemzés nem ismételhető mérésekre
 • Minőségi típusú adatok Kappa analízise
 • Folyamatképesség vizsgálatok nem normális eloszlású adatsorokra

A 3. modul: Analízis

 • További nevezetes Nemparametrikus analízis és hipotézisvizsgálatok
 • Többváltozós varianciaanalízis
 • Mintavételi tervek összehasonlítása
 • X faktor

A 4. modul: Analízis

 • Többváltozós regressziószámítások
 • Fejlett idősor elemzések
 • Kísérlettervezés fejlett eszközei (general factorial, fractional factorial, Taguchi method, center points, noise, blocking)
 • Triz eszközök a

Az 5. modul: Kontroll

 • Lean six sigma változásmenedzsment
 • Negyedik generációs menedzsment
 • Statisztikai folyamatkontroll (SPC) ritkán előforduló eseményekre
 • SPC powerBI segítségével

Időpontok

2022. december 1. (Online)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

150 óra (10 óra/nap, 45 perces órákkal), havi 3 egymást követő napon

5

min.5

max.10