Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait a PDCA módszerrel!

A képzés leírása

Mire elég a 99%-os teljesítmény manapság? Hogyan viszonyuljunk az otthon és a munkahelyünkön elkövetett hibákhoz? Mi a különbség a jó és a rossz hibák között? Lehet okosan hibázni? Ha igen, miért célszerű időről-időre szándékosan elkövetni azokat?
Ismerje meg a PDCA módszert és 6 egyszerű eszközt, amivel bárki profi folyamatfejlesztővé válhat!

Munkahelyünkön és a világban egyre komplexebb kihívásokkal találjuk szembe magunkat. Számos sokrétű feladattal kell szembenéznünk, amelyeket gyakran átlátni sem tudunk. Ilyenkor óhatatlanul hibák keletkezhetnek, amelyek súlyos esetben emberéletet veszélyeztetnek, vagy esetleg vevői elégedetlenséget, veszteséget okozhatnak vállalatunknak, vállalkozásunknak.

A „Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait!” képzés során elsajátítható PDCA-ciklus legfőbb előnye, hogy egyszerű eszközökkel és érthetően tanítja meg a strukturált problémamegoldó gondolkodást azoknak a munkatársaknak, akik azt hajlandók kipróbálni. A PDCA-problémamegoldással, -folyamatfejlesztéssel kapcsolatosan a Toyota vállalatnál ezért így is fogalmaztak: „Embereket fejlesztünk elsősorban, és nem autókat”.

A PDCA-ciklus lépései röviden:

 • PlanTervezd meg! Annak a számszerű vizsgálata, hogy mit javítsunk, figyelembe véve a lehetőségeket és az elvárásokat.
 • DoCsináld! Azon lépések megvalósítása, amelyeket az előző lépésben fogalmaztunk meg. Összetett feladatoknál ehhez a fázishoz úgynevezett mini PDCA-ciklusokis tartozhatnak.
 • CheckEllenőrizd! Vajon sikerült elérni azokat a változásokat, amelyeket az első fázisban megfogalmaztunk? Az elért eredmények kiértékelése tények, adatok alapján.
 • ActAvatkozz be! Szükség szerint további változtatások végrehajtása, hogy a tervezési fázisban célként megfogalmazott eredményt elérjük.

A módszer lényege, hogy újabb és újabb PDCA-ciklusok végrehajtásával tanulunk a minket körülvevő vállalati folyamatokról, valamint növeljük a minőséget és a hatékonyságot a vevői igény maradéktalan kielégítése érdekében, ezzel biztosítva, hogy a vevő további megrendelésekkel látja majd el vállalatunkat.

A Hibázza tökéletesre vállalata folyamatait a PDCA módszerrel képzésen a résztvevők megismerik az OPDCAL elnevezést, ahol az „O” az előzetes megfigyelést (angolul observe), a jelen állapot megértését foglalja magába, az „L” pedig a tanulságok leszűrését (angolul, lessons learnt).

Ismerje meg a PDCA módszert, ami a legtöbb folyamatfejlesztő eljárás alapját jelenti és tanulja meg gyakorlatiasan fejleszteni az Önt körülvevő folyamatokat akár otthon, akár a munkahelyén. Továbbá sajátítsa el miért és hogyan kell a PDCA ciklusból átlépni az SDCA ciklusba, mielőtt újabb PDCA folyamatfejlesztési akcióba kezd!

Hibázza tökéletesre folyamatait BLOG bejegyzések:

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők mérnöki, technikusi végzettség nélkül is megértik a minőségügy, valamint a folyamatfejlesztés gondolkodásmódját, alapvető eszközeit és a PDCA ciklust, ami minden problémamegoldó módszer alapja. Cél az ismerkedés, fogalmak tisztázása és a játékos tanulás. Egyszerű nyelvezet idegen szavak és matematikai képletek nélkül.

A képzés célcsoportja

Ágazatfüggetlen, magánszemélyek, cégek részére ajánlott képzés, akik érdeklődnek a folyamatfejlesztés és minőségügy iránt, de nem tudják, hol és hogyan kezdjék az ismerkedést.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre

Tervezett képzési idő

A képzési ideje: 8 óra
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)

A képzés módszere

Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi online előadás formájában.

Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a Fehér Norbert második könyve, melynek címe: Hibázza tökéletesre vállalati folyamatait!

A képzés célja

A résztvevők ismerjék meg a PDCA módszert, melynek segítségével az üzleti folyamatokban megrejlő veszteségek megszüntetésére koncentrálnak a vevői igény jobb kielégítése céljából

Személyi és tárgyi feltételek

 • Szélessávú Internet kapcsolat
 • Flipchart, vagy valamilyen írható felület
 • Post-it különböző színekben

A képzés egysége, tartalma

 • Mire elég a 99%-os teljesítmény manapság? - Esettanulmányok
 • Minőségirányítási alapelvek
 • Mik azok a folyamatok és miért van szükség rájuk?
 • A folyamatokban rejlő 7 veszteségforrás
 • A PDCA ciklus és 6 eszköz, amelyet minden folyamatfejlesztőnek ismernie kell
  • Folyamatábra
  • Adatgyűjtő lap
  • Pareto-elemzés
  • „5 Miért” elemzés
  • Hatás-erőfeszítés mátrix
  • Ellenőrző lista
 • 21 napos hibázza tökéletesre folyamatait kihívás

Időpontok

2022. október 18. (Kihelyezett)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

8 óra (10 nap, 45 perces órákkal)

1

min.10

max.50