Statisztika haladóknak Minitab szoftverrel

A képzés leírása

Vajon van különbség 2 beszállító által gyártott alkatrészek között?
Szignifikánsan csökkent a hibák száma, illetve az ingadozás a bevezetett javítóintézkedések hatására?

Van összefüggés a hibatípusok és a megmunkálógépek / dolgozók között?
Szükséges beavatkozni a vizsgált üzleti kulcsfolyamat paramétereibe, mert eltér a meghatározott célértéktől?
Mekkora alfa, illetve béta hiba engedhető meg a hipotézisvizsgálat elvégzése során?

Ismerős kérdések?
Ebből a kurzusból megtanulhatja miként válaszolhatja meg adatelemzés segítségével egyértelműen a fentieket és akár közelebb is tud jutni a problémát kiváltó gyökérok megtalálásához.

A statisztika alapok és adatelemzés képzésre épülő kurzus, ami a matematikai statisztika segítségével részleges ismeretek alapján igyekszik következtetéseket levonni a sokaság egészére  onatkozóan. A mintavételtől kezdve a statisztikai becsléseken át a hipotézisvizsgálatok elsajátításáig tart ez a képzés rengeteg Minitab szoftverrel végzett gyakorlással, esettanulmányokkal. Íme egy mintafeladat megoldása:

A lean six sigma folyamatfejlesztés során legtöbb esetben nem áll rendelkezésre elégséges idő és erőforrás ahhoz, hogy a populáció minden egyes elemét megmérjük vagy értékeljük, ezért véletlenszerűen kiválasztott reprezentatív mintákkal fogunk dolgozni, és azok alapján fogunk becsléseket végezni a sokaság paramétereire vonatkozóan.

Egyszerű, játékos formában megismerkedünk a legfontosabb fogalmakkal integrálás és bonyolult statisztikai számítások mellőzésével.

Jelentkezzen statisztika haladóknak minitab szoftverrel képzésünkre, amelynek alapja a Magyar Minőség Szakirodalmi Díj 2019 elismerésben részesült A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve. A képzés oktatója pedig a könyv szerzője Fehér Norbert, 17 év lean six sigma tapasztalattal és 500+ mentorált, vezetett projekttel.

 

A képzés során megszerezhető kompetencia

A résztvevők képesek lesznek adatelemzés, egyszerű vizuális analízis, vagy összetettebb statisztikai hipotézisvizsgálat segítségével eldönteni szükség van-e folyamatjavító intézkedésekre, illetve problémafeltárás esetén pedig ok-okozat vizsgálatokat végezhetnek, gyökérokokat tárhatnak fel.

A képzés célcsoportja

Ágazatfüggetlen, magánszemélyek, cégek részére ajánlott képzés.

A képzéshez való becsatlakozás feltételei

A Statisztika haladóknak Minitab szoftverrel képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség
 • Betöltött 18. életév
 • Belső motiváció a képzésen való részvételre
 • Telepített Minitab szoftver a résztvevő számítógépén (30 napos próbaverzió is megfelel)
 • Sikeresen teljesített statisztika alapok és adatelemzés Minitab szoftverrel kurzus

Tervezett képzési idő

A képzési ideje: 8 óra
A képzés napi időbeosztása: 10 óra /nap (45 perces órákkal)

A képzés módszere

A Statisztika haladóknak Minitab szoftverrel képzésben képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi online előadás formájában.

Az elméleti ismeretek elsajátítását segíti a 430 oldalas A lean six sigma folyamatfejlesztés kézikönyve, valamint az ahhoz tartozó e-learning portál 100+ előadás diával, Minitab szoftver használatát bemutató videókkal.

Személyi és tárgyi feltételek

 • szélessávú Internet kapcsolat
 • telepített Minitab szoftver
 • másodlagos monitor előnyt jelent

A képzés egysége, tartalma

 • Valószínűségelméleti és matematikai-statisztikai alapfogalmak
 • A legfontosabb diszkrét és folytonos valószínűségeloszlások
 • A centrális határeloszlás elméletének áttekintése szimulációs játék keretében
 • Konfidencia intervallumok meghatározása
 • Hipotézisvizsgálattal kapcsolatos fogalmak, definíciók
 • A hipotézisvizsgálat végrehajtása során elkövethető hibák
 • Mintavétel
 • A hipotézisvizsgálat végrehajtásának lépései
 • Hipotézisvizsgálatok minőségi típusú adatokra vonatkozóan:
  • 1 mintás binomiális
  • 2 mintás binomiális
  • Több mintás Khi-négyzet, vagy kontingenciatábla
 • Hipotézisvizsgálatok mennyiségi típusú adatokra vonatkozóan
  • Normalitás vizsgálat
  • T-próbák (egymintás, kétmintás, páros)
  • Varianciaanalízis (egy, illetve több tényezős)
  • F próba
  • Hipotézisvizsgálat nemparametrikus adatokra vonatkozóan

Időpontok

2022. június 10. (Online)
A tanfolyam ára a típus kiválasztása után lesz látható

Fehér Norbert

8 óra (10 nap, 45 perces órákkal)

10

min.8

max.20